โปรดแก้ไขกำนันแม้นซอย 6 เป็น กำนันแม้นซอย 8

ซอยที่ลงไว้ว่าปากซอยกำนันแม้นซอย 6 มีสินเงินการแพทย์ และเป็นซอยทะลุ เอกชัย 34 ไม่ถูกต้องค่ะ ซอยนั้นต้องเป็นกำนันแม้นซอย 8 ค่ะ บ้านอยู่ซอยนั้น