ระบบไม่แก้ไขชื่อสถานที่ในแผนที่

สถานที่: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เดิมเขียนเป็น สถาบันสร้างเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผมได้ทำการแก้ไขแล้ว แต่รูปในแผนที่ ระบบไม่ได้แก้ไขให้ครับ

ลิงค์: http://map.longdo.com/p/A00273406

pattara's picture

ภาพแผนที่มันจะต้องใช้เวลาในการ update น่ะครับ (ตอนนี้วาดใหม่รอบหนึ่งใช้เวลาเป็นเดือนๆ) รบกวนรอสักครู่ครับ แต่พวก search นี่วันเดียวก็มีผลแล้วครับ

conankung's picture

ขอบคุณครับผม :']