ถนนพญาสัจจา ชลบุรีเขียนผิด และลงตำแหน่งถนนผิดครับ

เขียนว่าพระยาสัจจา    และถนนเส้นที่ลงไว้ไม่ใช่อีกด้วย   ให้ไปเช็คกับ google map ใหม่นะครับ