ร้าน ฐิตาภัณฑ์ ขายวัสดุอุปกรณ์ เขียนผิดครับ

ตรง สี่กั๊กเสาชิงช้า อะครับ ความจริงต้อง ฐิตาภํณฑ์ ขายสังฆภัณฑ์ ครับ

pattara's picture

เข้าหน้า detail / edit ของสถานที่นั้นๆ แล้วปรับแก้ได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ