สนง.เขตดอนเมืองย้ายแล้วค่ะ

เพิ่งเข้ามาดูว่า สนง.เขตดอนเมืองนั้นยังเป็นที่เดิม(ในแผนที่)

ปัจจุบันได้ย้ายไปแล้วนะคะ นานแล้วค่ะ ย้ายออกมาอยู่ข้างนอก

ได้ลงใส่ที่ตั้งให้แล้วนะคะ