ไม่มี เจริญกรุง 76/1

ในแผนที่ถนนเจริญกรุง หาซอย เจริญกรุง 76/1 ไม่เจอครับ

มีเจริญกรุง 74 แล้วข้ามไปเป็น 78 เลย

กดภาพดาวเทียมแล้ว ดูเหมือน 76/1 จะมีชื่อเป็น "ซอยโรงไม้ขีด" ในแผนที่ Longdo