สถานที่ราชการมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง

สำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้มีการย้ายพิกัด จาก 17.80281,98.95093   ไปเป็น 17.80194,98.94691 ครับ