ถนนในแผนที่ขาดช่วง

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1054 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220 (17.06408,  99.87633) ถึงทางหลวงหมายเลข 12 ต.ป่าแฝก  อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 (17.00661, 99.93121) มีทางเชื่อมต่อกัน แต่ในแผนที่ยังไม่มีปรากฎ