ชื่อซอยผิด

จากแผนที่ ซอยจำเนียรสุข1 จะต้องเป็นซอย เพชรเกษม2 , ซอยจำเนียรสุข2 จะต้องเป็นดังนี้ ซอยซ้ายมือเป็น จำเนียรสุข2 ซอยขวามือเป็น จำเนียรสุข 1