แก้ไขแผนที่ จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรีพลาซ่า ตรงข้ามสถานีรถไฟปราจีนบุรี ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Big-C ปราจีนบุรี