แก้ไข ในซอยวัดสามพระยา (สามเสน5)

    ตรงช่วง ปากซอยถนน สามพระยา  (สามเสน5) ชื่อร้าน  ครัว ออคิด     - ร้าน นี้ได้ยกเลิกไปแล้วครับ

                                                                 ซอยเดียวกันเข้ามาทาง สามเสน 5 ซอยซ้ายมือแรก  เข้ามา จะมีร้าน ชื่อ

                                                                 ร่มอัมพวา  ได้ ยกเลิกร้านไปแล้วครับ    ขอบคุณครับ