ทางวันเวย์

น่าจะมีบอกมั่งนะครับว่าเส้นไหนเป็นทางวันเวย์โดนหลายร้อยแล้ว.....กำCry