ต้องการใช้ข้อมูล lat lon และ ข้อมูล popup จาก mysql ภาษา php [ด่วน]

ต้องการใช้ข้อมูล lat lon จาก mysql ควรเขียน javascript ยังไม่ให้ดึงข้อมูล ให้มาแสดง จำตามจำนวน และ แสดงข้อมูลอื่นๆ ด้วย คือ popup ข้อมูลแต่ละจุด