ลองดู map ใช้กับ angular 9 ยังไงครับ มีตัวอย่างโค้ดไหมครับ

อยากรู้ว่ามีวิธีใช้ ลองดูแมพกับ angular 9 ไหมครับ