ผลิตภัณฑ์

Longdo Box

Longdo Box เป็นอุปกรณ์เบ็ดเสร็จสำหรับให้บริการแผนที่ (Map Server) ภายในองค์กร อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ ข้อมูลแผนที่เบ็ดเสร็จพร้อมใช้งานผ่าน API ทั้งฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นฐาน การค้นหาสถานที่ การค้นหาเส้นทาง การเดินทางพร้อมระบุเงื่อนไข การหาตำบลที่อยู่จากพิกัด

Why Longdo Box

จุดเด่นของ Longdo Box

ใช้งานภายในแบบ intranet ได้

มีความเร็วในการใช้งานสูง

ไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ GIS ในการใช้งานหรือดูแลรักษา

แผนที่สามารถอัพเดตได้ทุกปี

พร้อมใช้งานทันที เมื่อติดตั้ง

ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน (Unlimited Use)

สนใจเพิ่มเติม ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลจากทีมขาย ด้านระบบแผนที่ Map API ได้ทันที

ท่านได้อ่านรับทราบและให้ความยินยอมตาม

Longdo.com Privacy Policy*

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 407 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2108 1790

+66 2163 2878

sales@mm.co.th

แพลตฟอร์ม


©2023 Longdo.COM , Metamedia Technology Co., Ltd