Recent Location (หมวดหมู่: โรงไฟฟ้า)


Select category:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนครพนม
Longdo Map ID: A00016928Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Electricity Generating Authority of Thailand Nakho
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
คำบรรยายโดยย่อ en : At Samat, Muang Nakhon Phanom, Nakhon Phanom, 48000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 23:48:08
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนองคาย
Longdo Map ID: A00016931Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: PEA Nong Khai
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
คำบรรยายโดยย่อ en : Nong Kom Ko, Muang Nong Khai, Nong Khai, 43000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 23:48:09
การไฟฟ้าบึงกาฬ
Longdo Map ID: A00016933Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: EGAT Bueng Kan
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
คำบรรยายโดยย่อ en : Bueng Kan, Bung Kan, Nong Khai, 43140
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 23:48:09
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กุดเรือคำ
Longdo Map ID: A00016935Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: PEA Kut Ruea Kham
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2229 ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
คำบรรยายโดยย่อ en : Provincial Highway 2229, Kut Ruea Kham, Wanon Niwat, Sakon Nakon, 47120
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 23:48:09
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจริญศิลป์
Longdo Map ID: A00016936Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: PEA Charoen Sin
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2280 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
คำบรรยายโดยย่อ en : Provincial Highway 2280, Charoen Sin, Chaloensin, Sakon Nakon, 47290
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 23:48:10
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สว่างแดนดิน
Longdo Map ID: A00016937Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: PEA Sawang Daen Din
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
คำบรรยายโดยย่อ en : Sawang Daen Din, Sawang Daen Din, Sakon Nakon, 47110
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 23:48:10
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนองกุงศรี
Longdo Map ID: A00016938Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: PEA Nong Kung Si
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2009 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
คำบรรยายโดยย่อ en : Provincial Highway 2009, Nong Kung Si, Nong Kungsi, Kalasin, 46220
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 23:48:10
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภูพาน
Longdo Map ID: A00016940Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: PEA Phu Phan
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
คำบรรยายโดยย่อ en : Khok Phu, Phuphan, Sakon Nakon, 47180
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 23:48:10
สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมเด็จ
Longdo Map ID: A00016941Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Somdet High Voltage Electricity Station
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46150
คำบรรยายโดยย่อ en : Yot Kaeng, Namon, Kalasin, 46150
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 23:48:11
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมเด็จ
Longdo Map ID: A00016942Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: PEA Somdet
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
คำบรรยายโดยย่อ en : Somdet, Somdet, Kalasin, 46150
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 23:48:11