ข้อมูลผิด

ซอยแบริ่ง13(ชินวัตร)ในแผนที่ จริงๆแล้วต้องเป็นซอย แบริ่ง15 ถึงจะถูกครับ