4 แยกรัชโยธิน

ซอยตรงข้าม สน.พหลโยธิน ไม่ใช่ซอยเฉลิมศักดิ์ แต่เป็นซอยเฉลิมสุข ตอนนี้เป็น รัชดาภิเษก 44 แล้ว Tongue out

ส่วนที่บอกว่าเป็น  รัชดา 44 (ซอยเฉลิมสุข)  คือ  รัชดา 42  Cool