ข้อมูลสุขุมวิท71

ขณะนี้ รพ.พัฒนเวช(ปากซอยปรีดีพนมยงค์26,ถ.สุขุมวิท71)ได้ถูกรื้อกลายเป็นพื้นที่ว่างแล้ว