ช่วยตรวจสอบชื่อโรงเรียนด้วยครับ

ตามพิกัดนี้  https://map.longdo.com/p/A10201349/info

ชื่อโรงเรียนที่ถูกต้อง คือ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 

แต่ที่แสดงใน map คือ โรงเรียนบ้านธาตุ 

 ขอให้ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ

ขอบคุณครับ 

นายชาญวิทย์  สันดอน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม