เกี่ยวกับข้อมูลบริเวณพระโขนง,คลองตัน (ถ.สุขุมวิท71)

บรรดาชอยต่างๆของถ.สุขุมวิท71ปัจจุบันได้ใช้ชื่อ "ปรีดีพนมยงค์(หมายเลข)"อาทิเช่น ซอยพัฒนเวศน์->ซอยปรีดีพนมยงค์26 เป็นต้น