แจ้งสถานที่นี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงแล้วค่ะ

ข้อมูลสถานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือวันดี ณ ปัจจุบันร้านนี้ไม่ได้ดำเนินกิจการมาเกิน 3 ปีแล้วค่ะ
รบกวนแอดมินช่วยรบข้อมูลด้วยค่ะ เนื่องจากร้านปัจจุบันคือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหลังวังค่ะ