วัดป่าฉิมกลางบรรพต

แผนที่วัดป่าฉิมกลางบรรพต อยู่ผิดที่ ต้องอยู่ที่บ้านซับใต้ ไม่ใช่ที่หมูสี