ขอขอบคุณงานสัมมนาในวันนี้ ........

ขอขอบคุณงานสัมมนาในวันนี้ ทำให้ได้รู้จักผลิตภัณท์ต่างฯ ของทางลองดู และหากผมไปเจอพิกัดที่ไม่ถูกต้องของเหตุการณบนทราฟฟิค ก็ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเข้าไปนะครับ