ชื่อถนนและซอยในหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์1 ผิดหลายที่

1. ซอยที่แยกออกจากถนนเชียงคำ (13.89917,100.56034) จะต้องเป็นซอยเชียงคำ ไม่ใช่ซอยเชียนคำ ดังนั้นขอให้แก้ดังนี้ครับ

   (13.90014,100.56149) ขอให้แก้จาก ซอยเชียนคำ 1      เป็น ซอยเชียงคำ 1

   (13.90023,100.56095) ขอให้แก้จาก ซอยเชียนคำ 2      เป็น ซอยเชียงคำ 2

   (13.90039,100.56044) ขอให้แก้จาก ซอยเชียนคำ 3      เป็น ซอยเชียงคำ 3

   (13.90048,100.55994) ขอให้แก้จาก ซอยเชียนคำ 4      เป็น ซอยเชียงคำ 4

   (13.89989,100.55664) ขอให้แก้จาก ซอยเชียนคำ 5      เป็น ซอยเชียงคำ 5

   (13.89939,100.55644) ขอให้แก้จาก ซอยเชียนคำ 5/1    เป็น ซอยเชียงคำ 5/1

   (13.89895,100.55648) ขอให้แก้จาก ซอยเชียนคำ 5/2    เป็น ซอยเชียงคำ 5/2

2. ถนนเชียงแสน  ขอให้ย้ายจาก   (13.90092,100.56301)   มาอยู่ที่  (13.90135,100.56104)

3. ตรงตำแหน่งที่เขียนว่าถนนเชียงแสนเดิม   (13.90092,100.56301)    ขอให้แก้เป็น ถนนพิทักษ์

4. ซอยต่างๆที่แยกออกจากถนนเชียงแสนขึ้นไปทางทิศเหนือ ขอให้ใส่ชื่อซอย เป็นซอยเชียงแสน 1 ถึงซอยเชียงแสน 4 เช่น

 (13.90217,100.56192)  เป็นซอยเชียงแสน 1

 5.  (13.9035,100.56169)  ถนนริมเจ้าพระยา ขอให้แก้เป็น ถนนริมพะเยา      

 ซอยริมพระเยา ทั้ง4ซอย ขอให้แก้เป็น ซอยริมพะเยา (ไม่มี ร ตรงคำว่า พะ)

 6.  (13.90567,100.5578)   ขอให้ใส่ชื่อเป็น  ถนนสารภี 

ขอบคุณครับ

กิตติ จัยวัฒน์