Longdo.com สามารถขอเส้นทาง จากจุดหนึงไปอีกจุดได้ไหม

Longdo.com สามารถขอเส้นทาง จากจุดหนึงไปอีกจุดได้ไหม

แนะนำทีว่าทำไง 

pattara's picture

ทำได้ครับ กด mouse ปุ่มขวาบนแผนที่ แล้วจะเห็นเมนูให้เลือก ตั้ง จุดเริ่ม จุดปลาย ครับ