สะกดชือถนนผิดครับ และสอบถามเรื่องการพิมพ์หน่อย

ถนนจรัลยานนท์ บางวัว ผิดครับ ที่ถูกคือ ถนนจรัญญานนท์ บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
แล้วรับพิมพ์แผนทีขนาดใหญ่ไหมครัย