แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อวัดในแผนที่ครับ.

พิกัดอยู่ที่ อ.สอยดาว จันทบุรี

วัดยางชุมวนาราม เปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่ายางชุม แล้วนะครับเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นาน

เนื่องจากเปลี่ยนเจ้าอาวาสใหม่และก็เปลี่ยนสายปฏิบัติจาก

มหานิกายเป็นธรรมยุติ ครับ

รบกวนแก้ไขในแผนที่ด้วยครับ.