add new location เรียบร้อยแล้ว เมื่อไหร่ จะแสดงในแผนที่ถาวร

สร้างแผนที่ใหม่เสร็จแล้ว นานแค่ไหนถึงจะ เสริจแล้วเห็นในแผนที่ เป็นจุดแบบถาวร

หรือว่าผมยังทำไม่ถูก ช่วยบอกที แต่ดูใน my map ก็เห็นนี่ 

pattara's picture

เวลา 1-2 เดือนจนกว่าจะถึงรอบวาดแผนที่รอบถัดไปน่ะครับ ขอบคุณครับ

pairy's picture

pairy panja

แล้วรอบวาดแผนที่รอบต่อไป เมื่อไหร่ครับ