กดดู Camera กับ Event แล้ว ERROR

มีปัญหา กดดู Camera กับ Event แล้ว ERROR ออกจากโปรแกรมไปเลยครับ

ใช้เครื่อง HTC P3470  Windows Mobile 6.0 ครับ