มีปัญหาการใช้ map api ครับ

ผมใช้ map api เขียนเป็น html แล้ว มันขึ้นเป็นพื้นที่สีฟ้าๆ ไม่มีอะไรเลยครับ ทำไงครับ