ใช้ โค้ด html เห็นแต่พื้นที่สีเทาอ่ะครับ ช่วยที

pattara's picture

lat, long มันอยู่นอกขอบเขตหรือเปล่าครับ

ลองสั่ง mmmap.moveTo(13.7,100.5) ดึงกลับมาอยู่ในประเทศไทย