ชัดเจนขึ้นมาก

**ในปีใหม่นี้ผมดูแผนที่ มีการใส่หมายเลข ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงแผ่นดิน ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ แต่อย่าลืมเพิ่มทางรถไฟ จากชุมทางบ้านดารา มายัง สวรรคโลก ที่ยังไม่มี  อนึ่ง ทางหลวงสาย 418 ทางภาคใต้เปิดใช้แล้ว คิดว่าคงจะมีในแผนที่ในเร็วๆนี้  ขอขอบคุณอีกครั้งครับ ****