รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้องครับ

อ้างอิงจากเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยครับ

เขตปทุมวัน รหัสไปรษณีย์ต้องเป็น 10330 ครับ ไม่ใช่ 10400

ขอบคุณมากครับ