ต้องการดูภาพถ่ายทำไงครับ

ตอเพิ่มสถานที่  มีให้ Uplode ภาพถ่าย เวลาต้องการดูต้องทำไงครับ?

ถ้าใครอยากดูก็ได้ใช่ไหมครับ, ทำยัไง?

pattara's picture

เข้าไปหน้ารายละเอียดสถานที่นั้นๆ ก็จะเห็นเลยครับ (ภาพถ่าย) เช่น

http://map.longdo.com/p/A10000001
http://map.longdo.com/p/A10001505