หาที่ตั้งโรงไฟฟ้าราชบุรีไม่พบ

ไม่ทราบว่ามีการใส่ตำแหน่งของโรงไฟฟ้าราชบุรีไว้ในแผนที่หรือเป่ล่า   ผมหาไม่พบ กรุณาแนะนำด้วย

pattara's picture

ทางเราก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ ถ้าใครผ่านไปช่วยเก็บพิกัดมาปักหมุดหน่อย จักเป็นพระคุณยิ่ง