เส้นถนนขาด พหาโยธิน

ถนนพหลโยธิน ตรงสามแยกรอยต่อระหว่าง ชัยนาท กับนครสวรรค์

เส้นมันขาดอยู่ครับ

ถนนขาด