บริษัทฟานอค จำกัด ชื่อผิดครับ

ชื่อ ENG: Fanoc Co., Ltd.

ชื่อไทย: บริษัทฟานอค จำกัด

อันนี้ผิดครับ ต้องแก้เป็น

ชื่อ ENG: Fanuc Thai Ltd.

ชื่อไทย: บริษัทฟานัคไทย จำกัด

pattara's picture

ขอบคุณมากครับ แต่พวกชื่อสถานที่นี่แก้เองได้เลยนะครับ โดยเข้าไปใน tab Edit ของหน้ารายละเอียดสถานที่นั้นๆ เช่นนี้กรณีคือ

http://map.longdo.com/p/A00194336/edit

(ต้อง login ก่อนนะครับ จึงจะแก้ได้)

รบกวนแก้เองได้เลยนะครับ + จะเพิ่ม www URL เติมรูป เติมคำบรรยายอย่างไรก็ตามสะดวก