โรงแรมเจริญสุข สกลนคร

ปัจจุบัน มค. 2552 โรงแรมเจริญสุขนั้นถูกทุบทิ้งแล้วค่ะ

เป็นสวนสาธารณะเล็กๆ ไปแล้ว รบกวนช่วยลบออกด้วยนะคะ