ช่วยเพิ่มชื่อวัดในจังหวัดภูเก็ตให้ด้วย

  เรียนผู้เกี่ยวข้อง

            กระผมมีความจำเป็นต้องเดินทางไปวัดเทพวนาราม  จังหวัดภูเก็ต  และได้ทดลองเข้ามาใช้บริการของลองดูเพื่อหาเส้นทางไปยังสถานที่ดังกล่าว  ปรากฏว่าไม่สามารถหาได้  กระผมเลยเข้าไปใช้บริการของ Google  Earth  ปรากฏว่าพบ  จึงอยากขอความกรุณาจากท่านให้ช่วยเพิ่มชื่อวัดดังกล่าวด้วย

                                                                                  ขอขอบคุณอย่างสูง

                                                                                          ppgtsk1

pattara's picture

พอจะทราบพิกัดละติจูด ลองจิจูดไหมครับ