การรายงานสภาพการจราจร

ต้องการทราบเกี่ยวกับการ update ข้อมูลการรายงานสภาพการจราจร จะมีการรายงานตลอดเวลาหรือไม่ หรือว่ามีกำหนดระยะเวลา และรายงานทุกเส้นทางหรือไม่ค่ะ

vuthi's picture

รายงานจราจรบน Traffic.thai.net จะมีรายงานตลอดเวลาหรือไม่ ขึ้นกับเส้นทางและที่มาของแหล่งข้อมูลครับ

ปกติถนนหลักๆใน กรุงเทพ​ฯ ของ กทม. และทางด่วน ของการทางพิเศษ จะรายงานตลอดเวลา

ส่วนทางหลวงที่ออกไปต่างจังหวัด จะรายงานเมื่อเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลเท่านั้นครับ

 

komsonp's picture

รับทราบครับ

Interested in bottleneck, mass transportation/transit

komsonp's picture

รับทราบครับ

Interested in bottleneck, mass transportation/transit

witcha's picture

เข้าใจแล้วครับ