ชื่อผิด

ทศพลสามแยกปัก(มาจากคำติดปากว่าสามแยกปักธงชัย)ครับ ไม่ใช่ทศพลสามแยกป้า