พิมพ์ชื่อ eng ไม่ครบ

พิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยถูกต้อง แต่ภาษาอังกฤษพิมพ์ตกไป 1 ตัวอักษร แก้ได้เอง หรือแจ้งแก้ไขที่ไหนได้ครับ

pattara's picture

แก้ไขได้เองเลยนะครับ โดยการ search หาสถานที่ที่ตนป้อนเข้าไป พอเจอแล้วให้กดให้มันโชว์ pop-up ขึ้นมา แล้วกดปุ่ม detail น่ะครับ มันจะเข้าหน้าให้แก้ไขรายละเอียดของสถานที่นั้นๆ ได้