ภาคเหนือ

แถวภาคเหนือ มีเมฆปังพื้นที่ส่วนมาก และระยะซูมน้อยจัง