ราชบุรี : เพิ่ม โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ โฮเต็ล ราชบุรี

  เพิ่ม โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ โฮเต็ล ราชบุรี ให้หน่อยครับ อยู่ถนนเพชรเกษมสายใหม่ (สายใน)

ตำแหน่ง 

13 32' 16" N
99 48' 27" E

 

 ขอบคุณครับ