สอบถามเรื่องการลบ Overlays

ผมได้ทำการสร้าง Geometries ไว้หลายตัว ถ้าจะทำการ unload ทั้งหมดที่เดียวสามารถทำได้ไหมครับ