ชื่อถนนและชื่อวัด ผิดพลาดเล็กน้อย

ที่อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช มีชื่อวัด ศรีทวี ไม่ไช่วัดศรีหยี  และถนน เทวบุรี ในส่วนของต่อจาก วัดศรีทวี คือ ถนนสะพานยาว  สส่วนถนน เทวบุรีนั้นเป็นถนนสายเดียวกันแต่ต้องข้ามถนนกะโรมไปก่อนครับ

gootooyoo's picture

เห็นด้วยครับ แต่ก็ไม่เป็นไร .ต้องมีกันบ้าง