รายละเอียดชื่อหมู่บ้านไม่ขึ้นเลยครับ

แจ้งความผิดปกติครับ ก่อนหน้านี้เมื่อซูมดูจะมีชื่อหมู่บ้าน แต่วันนี้รายละเอียดชื่อหมู่บ้านไม่ขึ้นเลยครับ 

แก้ไขเพิ่มเติม ต้องไปกดจราจรถึงจะขึ้นเหมือนเดิมครับ จากที่ปกติดูแค่แผนที่ก็ได้แล้ว