ขอนแก่น: ร้านหนังสือดอกหญ้า เปลี่ยนเป็น ห้างแว่นท็อปเจริญ

http://map.longdo.com/?lat=16.434663133621214&long=102.83586775894165&res=16384&mode=icons&map=ms20&locale=th

ร้านหนังสือดอกหญ้า ถ.กลางเมือง ปิดกิจการไปแล้วครับ ตอนนี้เปลี่ยนเป็น ห้างแว่นท็อปเจริญ