Google Fusion Tables

Google Fusion Tables กำลังจะปิดตัวลงในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นี้ อยากให้ทาง longdo พัฒนาระบบ ให้มีสามารถการทำงานคล้ายๆ  Google Fusion Tables ครับ มีประโยชน์ในการนำเสนอแผนที่ เช่นแสดงสถานการณ์ข้อมูลรายจังหวัด อำเภอ ตำบล 

nitikorn.palm's picture

ขอบพระคุณมากครับ สำหรับการแจ้งคำแนะนำ

ทางทีมจะนำไปหารือต่อครับ น่าสนใจมากๆ